Hem/2016/februari

Dagligvaruhandeln tar ställning för minskad antibiotikaanvändning

Antibiotikaanvändningen inom köttindustrin är en bidragande orsak till ökad resistens i världen och därmed ett framtida hot mot folkhälsan. Därför har dagligvaruhandeln nu enats om ett branschgemensamt ställningstagande om att minska antibiotikaanvändningen i livsmedelsproduktion till de egna märkesvarorna. Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag kommer ta hänsyn till fyra kriterier när de köper in kött till de

2017-11-13T11:00:03+01:002016-02-25|Nyhet|

Ett år med tillväxt

Dagligvaruhandeln kan summera 2015 med en helårstillväxt om 4,1 procent och en helårsförsäljning på 317,9 miljarder kronor. Sett ur ett nordiskt perspektiv uppvisade svensk dagligvaruhandel en högre tillväxt än den samlade nordiska ökningstakten. Tillväxten förklaras delvis av den försvagade valutan som gjort importen dyrare. Riksbankens räntesänkningar under året har gjort att dollarn och euron stärkts

2016-03-22T16:01:53+01:002016-02-15|Nyhet|

Svensk Dagligvaruhandel lanserar tillsatsfakta.se

Tillsatsfakta.se är en hemsida som Svensk Dagligvaruhandel driver tillsammans med Livsmedelsföretagen i syfte att räta ut frågetecken kring tillsatsers hälsoeffekter samt öka kunskaper om varför tillsatser används och hur de regleras. Tillsatsfakta.se

2016-03-22T12:15:32+01:002016-02-10|Nyhet|

Nya regler kring kastrering av grisar

Från den 1 januari 2016 är det inte längre tillåtet i Sverige med obedövad kastrering av grisar. Svensk Dagligvaruhandels medlemmar ställer sig bakom de för närvarande framtagna metoderna; vaccinering, bedövning med efterföljande smärtlindring eller intakta hangrisar.

2016-02-10T13:08:29+01:002016-02-10|Nyhet|

Starkt tredje kvartal för dagligvaruhandeln

Dagligvaruhandelns försäljning ökade med 2,5 miljarder kronor under det tredje kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Det motsvarar en försäljningstillväxt på 3,2 procent i löpande priser. Sett ur ett nordiskt perspektiv uppvisade Sverige, tillsammans med Norge, den starkaste tillväxten under kvartalet. Den nordiska dagligvaruhandeln ökade sin försäljning 1,8 procent i löpande priser. Läs mer

2016-02-10T13:15:47+01:002016-02-10|Nyhet|

Ta in folkhälsan i livsmedelsstrategin!

Den nya livsmedelsstrategin får inte krocka med mål om folkhälsan. Svensk Dagligvaruhandel som dagligen möter miljontals konsumenter och har ett program för hur handeln ska arbeta med maten och hälsan, har till regeringen framfört att det vore otidsenligt, kortsiktigt och inte konsumentvänligt att utesluta folkhälsoperspektivet i en svensk livsmedelsstrategi Karin Brynell, VD Svensk Dagligvaruhandel, och

2016-03-09T22:14:37+01:002016-02-10|Nyhet|

Välkommet med kostråd i märkning och marknadsföring

Livsmedelsverket har meddelat att livsmedelsbranschen snart ska kunna använda Livsmedelsverkets kostråd i märkningen på paketen och i sin marknadsföring. I första hand gäller det mat som klarar nyckelhålskraven, men även andra produkter kan bli aktuella. Svensk Dagligvaruhandel, som under en längre tid påtalat för Livsmedelsverket att branschen gärna vill bidra i arbetet att uppmärksamma allmänheten

2016-02-10T11:14:00+01:002016-02-10|Nyhet|

Nationell samordning av livsmedelskontrollen

Svensk Dagligvaruhandel arbetar för att få till förändringar i systemet för Livsmedelskontroller. Vi upplever att det saknas enhetlighet i hur dagens livsmedelskontroller genomförs och återrapporteras. Det är också orimligt att kontroller genomförs i olika omfattning. Vi tror att kommunernas förutsättningar att hantera livsmedelskontrollerna skulle bli bättre om regional samordning genomfördes. Vi anser också att efterhandsbetalning

2019-05-14T11:29:26+02:002016-02-10|Nyhet|