Kommentar på Naturvårdsverkets förslag

Naturvårdsverket har lämnat ett förslag till miljödepartementet om att höja priset på plastbärkassar i handeln. Vi tror att förslaget är i rätt riktning. Konsumenter är alltmer miljömedvetna och troligtvis beredda att betala mer för plastbärkassen och branschen arbetar aktivt för att ytterligare öka inblandning av förnybar och/eller återvunnen råvara i kassarna. Själva prisnivån ska enligt