Nu finns Från Sverige i livsmedelsbutikerna

Från och med idag, 20 april, går det att finna ursprungsmärkningen Från Sverige i livsmedelsbutikerna. Genom delägarskapet i Svenskmärkning AB, bolaget som äger och utvecklar märkningen, bidrar dagligvaruhandeln till att göra det enklare för konsumenter att hitta och välja råvaror, livsmedel och växter från Sverige och hjälper därmed också till att stärka och utveckla den