Tillväxt för dagligvaruhandeln under första kvartalet 2016

Dagligvaruhandeln inledde 2016 med en försäljningsökning. Tillväxten under det första kvartalet blev 5,3 procent i löpande priser, men om man korrigerar för påsken som i år inföll i första kvartalet, blev utfallet 3,1 procent. Omsättningen landade på 76,2 miljarder kronor, vilket innebär en ökning med 3,9 miljarder kronor. Sett ur ett nordiskt* perspektiv visade svensk dagligvaruhandel