Branschöverenskommelse om 18-årsgräns

Svensk Dagligvaruhandel har varit i kontakt med Folkhälsomyndigheten samt Folkhälsominister Gabriel Wikström med anledning av den alkoglass som finns på marknaden och ber om lagstiftning. Dagligvaruhandeln är oroad över att produkten ur ett legalt perspektiv klassas som ett livsmedel, vilket resulterar i att det varken krävs alkoholtillstånd eller åldersbegränsning att få sälja den. Svensk Dagligvaruhandels