Hem/2017/januari

Livsmedelsstrategin: Svensk Dagligvaruhandel positiva till regeringens konsumentfokus

Idag (30 januari) presenterade regeringen sin proposition om en nationell livsmedelsstrategi. Svensk Dagligvaruhandel är positiva till att regeringen har ett tydligt konsumentfokus i strategin. Nu förväntar sig dagligvaruhandeln att regeringen också kommer med konkreta initiativ och satsningar för att säkra tillgången på såväl svenska som ekologiska råvaror. Dagligvaruhandeln hoppas också att folkhälsoperspektivet och inte minst antibiotikafrågan

2017-01-30T13:15:02+01:002017-01-30|Nyhet|