Svensk Dagligvaruhandel presenterar åtgärdsprogram tillsammans med LRF och Livsmedelsföretagen

Svensk Dagligvaruhandel har tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund och Livsmedelsföretagen tagit fram ett gemensamt åtgärdsprogram för en handlingsfokuserad livsmedelsstrategi. Med det gemensamma programmet hoppas branschen kunna bidra till att nå livsmedelsstrategins mål som tar sikte på 2030. Programmet tar upp förslag på åtgärder inom de områden som definieras i livsmedelsstrategin: regler och villkor, konsument och marknad