Hem/2017

Uppdaterad branschöverenskommelse om plastbärkassar

Grundat i ett EU-direktiv och därefter en nationell förordning ska handeln från och med 1 juni informera konsumenter om plastbärkassars miljöpåverkan, fördelarna med att minska förbrukningen av dem samt ge konsumenter råd om hur de kan minska sin förbrukning av plastbärkassar. Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag har sedan våren 2016 en branschöverenskommelse om dagligvaruhandelns arbete kring plastbärkassar.

2017-07-12T10:11:33+02:002017-05-30|Nyhet|

Konsumenter positiva till självscanning

I en undersökning som HUI har genomfört på uppdrag av branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel visade det sig att; 5 av 10 konsumenter självscannar med handhållen scanner eller använder självbetjäningskassan och att ytterligare 2 av 10 gör det enstaka gånger. Var fjärde livsmedelsbutik erbjuder handhållen scanner eller självbetjäningskassor, vilket är en fördubbling sedan 2010. Undersökningen går att

2017-05-22T15:27:32+02:002017-05-22|Nyhet|

Ge Livsmedelsverket en chans att stoppa matfusket

Livsmedelsbedrägerier har tyvärr blivit allt vanligare. Livsmedelsbranschen arbetar för att stävja bedrägerierna. Men det behövs också resurser till Livsmedelsverket så att de får en chans att stoppa fusket. Läs Svensk Dagligvaruhandels, Livsmedelsföretagens och Kött och charkföretagens debattartikel i Svenska Dagbladet    

2017-04-24T15:03:49+02:002017-04-24|Nyhet|

2016-ett år med svagare tillväxt för dagligvaruhandeln

– 2016 blev ett svagare år för dagligvaruhandeln både vad gäller försäljningsutveckling och antalet anställda. Låg inflation är en förklaring och en annan kan vara konkurrensen från restaurangbranschen, säger Karin Brynell vd på Svensk Dagligvaruhandel. Läs mer i Svensk Dagligvaruhandels kvartalsrapport Q4 - 2016 (med helårssiffror)

2017-02-13T22:28:14+01:002017-02-13|Nyhet|

Svensk Dagligvaruhandel saknar konsumentfokus i handlingsplanen

Svensk Dagligvaruhandel är positiva till att regeringen nu har presenterat sin handlingsplan för livsmedelsstrategin och det första åtgärdspaketet. Men kan konstatera att det konsumentfokus som genomsyrade strategin inte är lika tydligt i handlingsplanen. Återigen har fokus flyttats till primärproduktionen. Dagligvaruhandeln har också invändningar mot att handlingsplanen fortfarande är på ett övergripande och visionärt plan och

2017-02-13T22:36:27+01:002017-02-07|Nyhet|

Livsmedelsstrategin: Svensk Dagligvaruhandel positiva till regeringens konsumentfokus

Idag (30 januari) presenterade regeringen sin proposition om en nationell livsmedelsstrategi. Svensk Dagligvaruhandel är positiva till att regeringen har ett tydligt konsumentfokus i strategin. Nu förväntar sig dagligvaruhandeln att regeringen också kommer med konkreta initiativ och satsningar för att säkra tillgången på såväl svenska som ekologiska råvaror. Dagligvaruhandeln hoppas också att folkhälsoperspektivet och inte minst antibiotikafrågan

2017-01-30T13:15:02+01:002017-01-30|Nyhet|