Dagligvaruhandelns inspel till den nationella handlingsplanen för minskat matsvinn

De tre myndigheterna Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket har mot bakgrund av FN:s globala mål för halverat matsvinn till 2030 och inom ramen för livsmedelsstrategin fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan för minskat matsvinn. Den 28 februari ska myndigheterna överlämna en rapport till regeringen. Dagligvaruhandelsaktörerna ansvarar för svinnet i handelsledet, men har möjligheter att