Hem/2018/oktober

Svensk Dagligvaruhandels och DLF:s branschöverenskommelse Principer för god affärssed

I veckan beräknas EU-parlamentet rösta om ett nytt lagförslag om otillbörliga affärsmetoder. Svensk Dagligvaruhandel ställer sig undrande till behovet av en sådan lagstiftning i Sverige, bland annat eftersom handeln och industrin  själva redan har en branschöverenskommelse. Svensk Dagligvaruhandels och DLF:s branschöverenskommelse Principer för god affärssed. I dokumentet finns dels information om principerna samt vad som anses vara otillbörliga

2018-10-24T13:55:13+02:002018-10-24|Nyhet|

Dagligvaruhandeln i nytt gemensamt initiativ: Engångsgrillar ska inte säljas när det råder eldningsförbud

Med erfarenheterna från sommaren 2018 med flertalet bränder i Sverige har dagligvaruhandelsaktörerna i Sverige kommit överens om hur branschen gemensamt ska agera framöver, när det gäller försäljning av engångsgrillar vid utfärdat eldningsförbud. Beslutet är formulerat enligt följande i en branschöverenskommelse: Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag ska, så snart de får kännedom om att en Länsstyrelse rekommenderat kommuner

2018-10-23T09:39:42+02:002018-10-23|Nyhet|