Maten och folkhälsan 2015

Bild på frukt i affär

Svensk Dagligvaruhandels syn på maten och folkhälsan

Vi inom dagligvaruhandeln inser att vi har en stor påverkan på vad den svenska befolkningen köper och äter. Vi ser därför som vårt ansvar att försöka bidra och inspirera till bättre kostvanor. Och när vi säger bättre kostvanor stödjer vi oss på Livsmedelsverkets kostråd.

Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag har tagit fram ett gemensamt 5-punktsprogram för hur branschen kan bidra till bättre folkhälsa. Huvudpunkterna i programmet är;

  • Dagligvaruhandeln ska ha hälsofokus i sortiment- och produktutveckling för relevanta produkter
  • Dagligvaruhandeln ska genom märkning hjälpa kunderna att göra hälsosamma val
  • Dagligvaruhandeln ska inspirera till medvetna och hälsosamma val i marknadsföring och information
  • Dagligvaruhandeln ska rekrytera hälsokunniga medarbetare
  • Dagligvaruhandeln ska följa och engagera oss i forskning om matens påverkan på hälsan

Läs mer om Svensk Dagligvaruhandels 5-punktprogram, förslag på politiska åtgärder för en hälsosammare matkonsumtion och dagligvaruhandelns opinionsundersökning om maten och hälsan.

Maten och folkhälsan 2015