Bärsäsongen är här! – i syfte att tydliggöra vilka regler som gäller vid bäruppköp har Svensk Dagligvaruhandel och Livsmedelsföretagarna tagit fram en gemensam riktlinje som ett komplement till det regelverk som finns kring den fria plockningen av vilda bär. Riktlinje – ansvarsfulla bäruppköp 

Utbildningsdokument som ett komplement till riktlinjerna.