Corona

Dagligvaruhandeln i Sverige har ett stort och viktigt samhällsansvar att förse befolkningen med framför allt livsmedel, men även receptfria läkemedel. Dagligvaruhandeln är klassad som samhällsviktig verksamhet i kris.

Dagligvaruhandelsaktörerna ska agera på ett strukturerat och välinformerat sätt och på så vis minska riskerna för att det blir störningar i verksamheterna med anledning av covid 19 utvecklingen. Dagligvaruhandeln ska också arbeta på ett sådant sätt att vi förhindrar ökad smittspridning.

Dagligvaruhandeln har i normalläge tydliga rutiner inom olika verksamheter, men utvecklingen av covid 19 får effekter och utmanar befintliga rutiner. Därför arbetar dagligvaruhandeln kontinuerligt med att se över rutiner och riktlinjer. Utgångspunkten är Livsmedelsverkets bedömning att denna typ av virus smittar via droppsmitta (hostning och nysning) eller kontakt mellan människor och sker inte via livsmedelsförpackningar eller öppna livsmedel.

Riktlinjer/rutiner innehåller också tolkningar av Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

När/om myndigheterna kommer med nya rekommendationer, föreskrifter och allmänna råd som påverkar dagligvaruhandeln uppdateras dokumenten.

Relaterade länkar