Antibiotikaanvändningen inom köttindustrin är en bidragande orsak till ökad resistens i världen och därmed ett framtida hot mot folkhälsan. Därför har dagligvaruhandeln nu enats om ett branschgemensamt ställningstagande om att minska antibiotikaanvändningen i livsmedelsproduktion till de egna märkesvarorna.

anti

Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag kommer ta hänsyn till fyra kriterier när de köper in kött till de egna märkesvarorna. Kriterierna fokuserar på att antibiotikaanvändning vid djuruppfödning inte får användas i tillväxtfrämjande syfte, enbart ska ske vid ordination från veterinär, som dessutom ska ta ansvar för dokumentation och utredningar. Ställningstagandet berör främst det importerade köttet då antibiotikaanvändningen i svensk djuruppfödning redan är på en mycket låg nivå.

Dagligvaruhandelns förhoppning är att ställningstagandet även inkluderas i den framväxande svenska livsmedelsstrategin och blir ett verktyg för den svenska regeringen i sitt påverkansarbete inom EU att stärka antibiotikaskyddet på hela EU-marknaden.

Antibiotikaanvändningen inom köttindustrin är en bidragande orsak till ökad resistens i världen och ett framtida hot mot folkhälsan. Genom att nu ställa särskilda krav vid inköp av importkött till de egna märkesvarorna kan handeln bidra till viss förändring. Nu hoppas vi att regeringen också tar in antibiotikafrågan i livsmedelsstrategin och arbetar för stärkt antibiotikaskydd på hela EU-marknaden. Antibiotikaanvändningen i svensk djuruppfödning är redan på en mycket låg nivå, säger Karin Brynell, vd för Svensk Dagligvaruhandel.

De fyra kriterierna är:

  1. Antibiotika ska inte användas i tillväxtbefrämjande syfte.
  2. Antibiotika får endast användas efter ordination av veterinär.
  3. Utförlig dokumentation av all användning av antibiotika, inklusive via foder och vatten. Ansvarig veterinär ska regelbundet gå igenom och signera dokumentationen.
  4. Om antibiotika återkommande används till alla djur i en viss ålderskategori ska skälen för detta dokumenteras, utredning ska genomföras av veterinär och ett åtgärdsprogram för att motverka hälsoproblemen ska tas fram och tillämpas.

För ytterligare information, kontakta:

Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel 0709-758085