Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag har satt ett gemensamt mål om att till 2030 ska plastförpackningar vara producerade i förnybar eller återvunnen råvara. Dessutom ska de vara materialåtervinningsbara redan 2022. Färdplanen överlämnades till regeringen 25 april.

I dokumentet Färdplan: På väg mot fossilfria och materialåtervinningsbara plastförpackningar till 2030, som Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag tagit fram inom ramen för regeringens initiativ Fossilfritt Sverige, specificeras vad dagligvaruhandeln själva ska göra för att nå målet och vad som önskas av politikerna. Till färdplanen