Konsumenternas önskan om att byta ut en del av köttet till vegetariska alternativ har uppmärksammats mycket under den senaste tiden, inte minst i konsumentundersökningar. Men handlar konsumenterna i enlighet med vad de säger?
Färsk statistik från Nielsen Data, indikerar att så är fallet. Försäljningen av frysta vegetariska alternativ har i år vuxit med 20 procent. Färska vegetariska alternativ har haft en ännu mer imponerande försäljningsökning, 52 procent.

– Med de nya försäljningssiffrorna kan vi slå fast att den vegetariska trenden inte bara är ett önskat beteende hos konsumenter, utan att de faktiskt också handlar vegetariska livsmedel i högre utsträckning, säger Karin Brynell vd Svensk Dagligvaruhandel.

Siffrorna presenteras i Svensk Dagligvaruhandels kvartalsrapport Q3 2017 som också innehåller nyckeltal på försäljningstillväxt, sysselsättning, prisstatistik och nordisk jämförelse.