Informationskrav vid försäljning av växtskyddsmedel

Enligt Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel, ska butiker ha tillgång till kompetens för att kunna lämna konsumenter information om växtskyddsmedel.

För att Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag ska efterleva kraven i förordningen, har en gemensam sakkunnig utsetts som finns tillgänglig för butikspersonal. Den sakkunnige har erhållit utbildningsbevis.

Butikspersonal kan vända sig till den sakkunnige per telefon för att få råd och stöd kring hur kunders frågor ska besvaras. Det är också möjligt för kunder att vända sig direkt till den sakkunnige.

Butikerna har också krav om att på hyllkanten vid växtskyddsmedel, sätta upp en skylt med information till kunderna om vad de ska tänka på innan de väljer växtskyddsmedel, vid innan/efter användning. På skylten finns också  telefonnumret till Svensk Dagligvaruhandels sakkunnige angivet.

Telefonnummer till Svensk Dagligvaruhandel sakkunnige: 0722-468834

Utbildningsbevis

Informationsmaterial att sätta upp i butik