Säkra livsmedel

Det är självklart att konsumenter ska kunna lita på den mat man köper i våra medlemsföretags butiker. Svensk Dagligvaruhandel har tagit fram en särskild branschriktlinje ”Säker mat i din butik” för hur butiker ska arbeta med livsmedelshantering i butik.

Svensk Dagligvaruhandel äger också standarden ”Svensk standard för livsmedelshantering i butik” som butiker kan certifiera sig mot. Förutom det egna interna arbetet bevakar vi kommande lagstiftning och vägledningar för att säkerställa att de syftar till god livsmedelssäkerhet och samtidigt är anpassade till branschens förutsättningar.

Vi ser allvarligt och med oro på att livsmedelsbedrägerierna ökar i branschen. Hårdare straff kan vara ett verktyg för att komma åt bedrägerierna. En annan grundläggande åtgärd är att få bukt på den bristande likvärdigheten i livsmedelskontrollen. 

Branschriktlinjen Säker mat i din butik

Standarden Svensk standard för livsmedelshantering i butik

Vi tar också fram gemensamma överenskommelser som ska bidra till att branschen  gemensamt skapar förutsättningar för bättre och säkrare matkonsumtion. Branschöverenskommelser