Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag har sedan 2019 en branschöverenskommelse om hur
företagen ska agera i de fall där länsstyrelserna ger kommunerna i respektive län
rekommendationer om eldningsförbud på allmän plats.

Beslutet innebär att;
Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag ska, så snart de får kännedom om att en
Länsstyrelse rekommenderat kommuner i länet att införa eldningsförbud på allmän plats,
upphöra med försäljning av engångsgrillar i butikerna, i de relevanta kommunerna.
Försäljningsstoppet ska börja gälla så fort det är praktiskt möjligt och gälla till dess att
rekommendationen tas bort av Länsstyrelsen.

Bakgrunden till beslutet är situationen sommaren 2018 med varmt väder och torka som
orsakade omfattande skogsbränder i Sverige. Representanter från Brandförsvaret gjorde
då handeln uppmärksam på att grillning med engångsgrillar på allmän plats kan vara en
del av problemet och uppmanade handeln att sluta sälja engångsgrillar.

Till branschöverenskommelsen i sin helhet