Den 29 september är det den internationella matsvinnsdagen- ett tillfälle för alla länder att sätta ljus på problematiken att det slängs för mycket mat och att arbetet för att minska matsvinnet är en högt prioriterade fråga inom FN samarbetet, i EU och i de olika medlemsstaterna.

I Sverige är det Livsmedelsverket som är ansvarig myndighet och de driver under vecka 40 en kampanj riktad mot konsumenter för att ge tips på hur man kan tänka och göra i hushållen för att minska sitt matsvinn. Matsvinn är enligt offentlig data störst just i hushållen.

Även om matsvinnet är störst i hushållen måste alla hjälpas åt att minska matsvinnet. Det är tillsammans vi kan göra skillnad. Dagligvaruhandeln har #svinnsikt och arbetar aktivt och kontinuerligt för att minska matsvinnet, både i den egna verksamheten men också med att informera konsumenter om hur man kan minska matsvinnet i hushållen.