//Förpackning- och tidningsinsamlingen, FTI
Förpackning- och tidningsinsamlingen, FTI 2017-11-13T13:31:15+00:00

Förpackning- och tidningsinsamlingen, FTI

Bild på pappersinsamlingslåda

Regeringen införde 1994 ett producentansvar för förpackningsmaterial för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Alla som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar eller förpackade varor ansvarar för att förpackningarna samlas in och återvinns.

Industrin och handeln bildade tillsammans Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, för att det lagstadgade producentansvaret skulle kunna efterlevas.

FTI driver närmare 6000 återvinningsstationer över hela landet. FTI ägs av Returkartong (20 %), Metallkretsen (20 %), Plastkretsen (20 %), Svensk GlasÅtervinning (20 %) och Pressretur (20 %). Svensk Dagligvaruhandel är delägare i samtliga materialbolag utom Pressretur.

Utöver det formella ansvar som ligger på FTI att samla in och återvinna förpackningar, bedriver dagligvaruhandeln ett eget arbete för att öka kunskapen om förpackningsdesign och materialval i förpackningar. Målet är att ta fram så funktionella och smarta förpackningar som möjligt, utifrån både ett hållbarhet- och livsmedelssäkerhetsperspektiv.

Under hösten 2017/våren 2018 kommer Svensk Dagligvaruhandel att arrangera utbildningar för medarbetare på Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag kring förpackningsdesign och materialval. FTI:s plastmanual kommer att ligga till grund för utbildningarna.

 

fti

Läs mer om Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Läs mer om Förpacknings- och Tidningsinsamlingens kampanj Låt gammalt bli nytt