Svenskmärkning AB

Svenskmärkning AB bildades i juni 2015 av de tre ägarna, Svensk Dagligvaruhandel, Livsmedelsföretagen och LRF. Bolaget äger och utvecklar den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige som ska göra det enklare för konsumenter att hitta svenska livsmedel i dagligvaruhandeln.

Genom delägarskapet i Svenskmärkning AB bidrar dagligvaruhandeln till att allt fler hittar och väljer råvaror, livsmedel och växter från Sverige och hjälper till att stärka och utveckla vår inhemska produktion av livsmedel. På så vis kan tillgången på svenska råvaror säkras för framtiden, fler arbetstillfällen skapas och de öppna landskapen bevaras.

fran_sverige

Läs mer om Svenskmärkning AB