GS1

GS1

GS1 ingår i en världsomspännande organisation som utvecklar standarder för varu- och informationsflöden som effektiviserar företags affärsprocesser och förenklar handel globalt och lokalt.

Det började med EAN-koder (streckkoder) men är nu ett utvecklat system för bland annat produktidentifikation och spårbarhet, vilket bidrar till en effektiv värdekedja. 11000 företag och organisationer i olika branscher är idag kunder till GS1.

GS1 ägs till lika delar av Svensk Dagligvaruhandel och DLF (Dagligvaruleverantörernas Förbund).

GSI Logotyp

Läs mer om GS1