Returpack

Burk som pantas

Returpack ansvarar för det svenska pantsystemet av burkar och PET-flaskor för konsumtionsfärdig dryck. Det är Returpacks uppgift att få återvinningssystemet att fungera i alla led; sprida information, hantera ersättningar samt koordinera hämtning av tomma förpackningar.

Returpack tar emot mer än 1,5 miljarder burkar och PET-flaskor varje år, vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av PET-flaskor och metallburkar.

Naturvårdsverket har satt som mål att den svenska återvinningen av metallburkar och PET-flaskor ska uppgå till 90 %. I dagsläget återvinns 89 %. Returpack ägs av Sveriges Bryggerier (50 %), Svensk Dagligvaruhandel (25 %) och Livsmedelshandlarna (25 %).

Bild på Returpack logotyp

Läs mer om Returpack