Svensk GlasÅtervinning

Bild på glasflaskor som går sönder

Sverige är ett av världens bästa länder på att återvinna glas. Över 95 % av alla förbrukade glasförpackningar samlas in av konsumenter och industri.

Svensk GlasÅtervinning ansvarar för denna insamling och på bolagets anläggning i Hammar tas landets alla insamlade glasförpackningar om hand och blir till ny glasråvara.

Svensk GlasÅtervinning ägs av Svensk Dagligvaruhandel (20 %), DLF (20 %), Sveriges Bryggerier (20 %), Ardagh Glas (20 %) och V & S leverantörer (20 %). Svensk GlasÅtervinning äger i sin tur 20 % av FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen som ansvarar för driften av landets återvinningsstationer.

 

Logotyp för Svensk glasåtervinning

Läs mer om Svensk GlasÅtervinning