I en undersökning som HUI har genomfört på uppdrag av branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel visade det sig att;

  • 5 av 10 konsumenter självscannar med handhållen scanner eller använder självbetjäningskassan och att ytterligare 2 av 10 gör det enstaka gånger.
  • Var fjärde livsmedelsbutik erbjuder handhållen scanner eller självbetjäningskassor, vilket är en fördubbling sedan 2010.

Undersökningen går att finna i Svensk Dagligvaruhandels kvartalsrapport Q1 – 2017 tema självscanning