Hem/Aktuellt/

Jonatan Tullberg- ny VD för GS1 Sweden

Det blir Jonatan Tullberg från Coop som blir nya vd på GS1 Sweden från och med  januari 2021. Jonatan har lång ledarerfarenhet från dagligvarubranschen som försäljningsdirektör och från andra kommersiella roller i leverantörsledet. Till hela pressmeddelandet. Svensk Dagligvaruhandel äger tillsammans med DLF (50/50) GS1 Sweden.

2020-09-08T09:49:46+02:002020-09-07|Nyhet|

Försäljning av engångsgrillar upphör vid eldningsförbud

Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag har sedan 2019 en branschöverenskommelse om hur företagen ska agera i de fall där länsstyrelserna ger kommunerna i respektive län rekommendationer om eldningsförbud på allmän plats. Beslutet innebär att; Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag ska, så snart de får kännedom om att en Länsstyrelse rekommenderat kommuner i länet att införa eldningsförbud på allmän plats,

2020-06-24T12:47:31+02:002020-06-24|Nyhet|

1 maj införs skatt på plastbärkassar

Från och med 1 maj inför regeringen skatt på plastbärkassar. Skatten gör inte skillnad på om plastbärkassen är tillverkad av fossil eller fossilfri och/eller återvunnen plastråvara. Läs mer om just plastbärkassen och det mål Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag satt upp om att alla plastbärkassar i dagligvaruhandeln ska vara tillverkade av förnybart och/eller återvunnen plast.

2020-05-01T14:57:40+02:002020-05-01|Nyhet|

Förändrat konsumentbeteende gav stark försäljningstillväxt för dagligvaruhandeln i mars

Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 12,8 procent under mars 2020 jämfört med samma månad 2019. Korrigerat för kalendereffekter uppgick försäljningstillväxten till 14,2 procent. Detta kan jämföras med en normal månad då tillväxten ligger runt 3 procent. Den starka utvecklingen beror till stor del på ett förändrat konsumentbeteende kopplat till Coronapandemin. Snittköpen var högre än vanligt

2020-04-22T08:15:08+02:002020-04-22|Nyhet|

Material från lunchseminarium 17 februari

Den 17 februari bjöd Svensk Dagligvaruhandel och HUI in till ett gemensamt lunchseminarium om dagligvaruhandeln, dess utveckling 2019 och trender framåt Presentationen från seminariet kan laddas ned här:Dagligvaruhandelns utveckling 2019 och utsikter framåt Seminariet kan också ses i efterhand här

2020-02-19T09:19:50+01:002020-01-28|Nyhet|

Debatt om skatt på plastbärkassar arrangerades under Almedalsveckan

Under Almedalsveckan arrangerade Svensk Dagligvaruhandel, tillsammans med Svensk Handel, en debatt om det av regeringen och januariavtalspartierna föreslagna införandet av skatt på plastbärkassar. I debatten deltog politiker från Miljöpartiet, Liberalerna samt Moderaterna. Handeln representerades av Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood samt Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel. Här kan du se debatten i efterhand

2019-07-30T14:34:46+02:002019-07-30|Nyhet|