Informationsrådet

Informationsrådet

Det finns ett stort allmänintresse för dagligvarubranschen och det är viktigt att vi som bransch är tillgängliga och transparanta. Informationsrådet koordinerar konkurrensneutrala frågor och verkar för att öka kunskapen om dagligvarubranschen i stort.

Rådets medlemmar

Anna Jönsson, Ordförande, Kommunikationschef Svensk Dagligvaruhandel
Karin Brynell, VD Svensk Dagligvaruhandel
Claes Salomonsson, Presschef Axfood
Amanda Fridh, Press och kommunikation, Bergendahls Food AB
Tobias Rydegren, Presschef, Coop Sverige AB
Ola Fernvall, Chef extern kommunikation, ICA Sverige AB
Petra Whitehead, Press- och PR-ansvarig, Lidl Sverige KB