Kommunikationsrådet

Informationsrådet

Det finns ett stort allmänintresse för dagligvarubranschen och det är viktigt att vi som bransch är tillgängliga och transparanta. Kommunikationsrådet koordinerar konkurrensneutrala frågor och verkar för att öka kunskapen om dagligvarubranschen i stort.

Rådets medlemmar

Anna Fager Persson, Kommunikationschef Svensk Dagligvaruhandel
Karin Brynell, VD Svensk Dagligvaruhandel
Magnus Törnblom, Presschef Axfood
Sara Andersson, Kommunikationschef Bergendahls Food AB
Helena Kilström Esscher , Presschef, Coop Sverige AB
Ola Fernvall, Chef extern kommunikation, ICA Sverige AB
Linn Hultén,  Lidl Sverige KB