///Hållbarhetsrådet
Hållbarhetsrådet2018-05-30T11:44:19+00:00

Hållbarhetsrådet

Hållbarhetsrådet

Miljö och hållbarhet är centrala frågor för hela livsmedelsindustrin och så även för dagligvaruhandeln. Hållbarhetsrådet följer och driver frågor på lagstiftningsområdet men driver också proaktivt frågor där branschen kan ta ett större, gemensamt ansvar.

Rådets medlemmar

Karin Brynell, Ordförande, Samordnare Svensk Dagligvaruhandel
Åsa Domeij, Miljö- och hållbarhetschef Axfood AB
Annica Hansson-Borg, Miljö- och kvalitetschef, Bergendahls Food AB
Louise König, Hållbarhetschef, Coop Sverige AB
Kerstin Lindvall, Hållbarhetschef, ICA Sverige AB
Miriam Thunborg, Hållbarhetschef, Lidl Sverige KB
Anna Jönsson, Kommunikationschef Svensk Dagligvaruhandel
Magnus Nikkarinen, Näringspolitiskt ansvarig Svensk Dagligvaruhandel