Hållbarhetsrådet

Hållbarhetsrådet

Miljö och hållbarhet är centrala frågor för hela livsmedelsindustrin och så även för dagligvaruhandeln. Hållbarhetsrådet följer och driver frågor på lagstiftningsområdet men driver också proaktivt frågor där branschen kan ta ett större, gemensamt ansvar.

Rådets medlemmar

Karin Brynell, Ordförande, Samordnare Svensk Dagligvaruhandel
Katarina Rosenqvist, projekledare hållbarhet Svensk Dagligvaruhandel
Åsa Domeij, Miljö- och hållbarhetschef Axfood AB
Annica Hansson-Borg, Miljö- och kvalitetschef, Bergendahls Food AB
Charlotta Szczepanowski ,Hållbarhet- och kvalitetschef, Coop Sverige AB
Kerstin Lindvall, Hållbarhetschef, ICA Sverige AB
Miriam Thunborg, Hållbarhetschef, Lidl Sverige KB
Anna Jönsson, Kommunikationschef Svensk Dagligvaruhandel