Rådet för kyl- och fryskedjan

Rådet för kyl- och fryskedjanRådet för kyl- och fryskedjan förvaltar och utvecklar branschriktlinjerna för temperaturdisciplin vid lagring och transporter av frysta och kylda livsmedel. Rådets uppgift är också att verka som bollplank för olika forskningsprojekt som direkt eller indirekt påverkar branschriktlinjerna. Bevakning och engagemang i olika projekt rörande matsvinn, ligger också inom rådets uppdrag.

Rådets medlemmar:

Peder Johansson, Axfood/Dagab, ordförande
Andor Döme, Bergendahls Food
Lena Holmberg, ICA Sverige
Oscar Sundback, Lidl Sverige
Thomas Ankarcrona, Coop

Ylva Heivert, Svensk Dagligvaruhandel, samordnare

Deltagare:

Anders Lindström, Martin-Servera
Fredrik Danielsson, Bring
Peter Hedström, Menigo
Jim Nilsson, Kjellsons
Anders Lang, DB Schenker
Joakim Eriksson, DB Schenker
Martin Bylund, PostNord
Maria Larsson, HK Scan