Om branschen

Dagligvarubranschen är en viktig del av det svenska näringslivet, med anställda medarbetare i omkring 3 200 butiker från norr till söder, i storstad såväl som på glesbygd.

Branschfakta 2017

Varje månad publicerar Svensk Dagligvaruhandel Dagligvaruindex som presenterar försäljningsutveckling i fysiskt butik och online. Till Dagligvaruindex.

Fram till tredje kvartalet 2017 publicerade Svensk Dagligvaruhandel varje kvartal en rapport med en sammanställning över försäljningsutveckling, sysselsättning och prognos från olika källor samt med ett utvalt tema. Rapporterna är möjliga att ladda ner här;

Svensk Dagligvaruhandel kvartalsrapport Q3 2017 – tema vegetarisk trend
Svensk Dagligvaruhandels kvartalsrapport Q2 2017 Tema alkoholfria trenden
SvDH.kvartalsrapportQ12017.tema.sjalvscanning

Kvartalsrapport Q4 -2016 (med helårssiffror)
Kvartalsrapport Q3-2016
Kvartalsrapport Q2 -2016
Kvartalsrapport Q1 – 2016

Kvartalsrapport Q4 – 2015
Kvartalsrapport Q3- 2015