Om dagligvaruhandeln

Dagligvaruhandeln är en viktig del av det svenska näringslivet, med anställda medarbetare i omkring 3200 butiker från norr till söder, i storstad såväl som på glesbygd.

I följande Power Point kan du läsa mer om Dagligvaruhandelns i Sverige och ta del av spännande data från Dagligvaruindex.

Om Dagligvaruhandeln

I rapporten ”Butikshundringen” har HUI, på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel, sammanställt de olika kostnadsposter som en genomsnittlig livsmedelsbutik har. Med utgångspunkt i en hundralapp som betalas i butik, presenteras exempelvis hur mycket som går till inköp av varan, moms, personalkostnader, hyra och säkerhetsarbete

Butikshundringen

I rapporten ”Mathundringen” har HUI, på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel, med utgångspunkt i en hundralapp gjort en beräkning över hur försäljningen fördelas mellan de olika aktörerna i livsmedelskedjan
samt hur mycket som går till staten i form av moms.

Mathundringen-november 19

Varje månad publicerar Svensk Dagligvaruhandel Dagligvaruindex som presenterar försäljningsutveckling i fysisk butik och online.

Till Dagligvaruindex.

Svensk Dagligvaruhandel och DLF har gemensamt ställt sig bakom ett antal principer för god affärssed som de båda organisationerna rekommenderar sina medlemmar att följa. Mer information om principerna samt vad som anses vara otillbörliga affärsmetoder finns att ta del av i följande dokument;

Parternas medlemsföretag åtar sig att årligen informera om överenskommelsens innehåll till relevanta personer internt samt att utse en kontaktperson som mottagare för eventuella ifrågasättanden av principernas efterlevnad. Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag har utsett följande kontaktpersoner

Axfood; Nicholas.pettersson@axfood.se
Bergendahls: sara.e.andersson@bergendahls.se
Coop Sverige: Bodil.jonsson-lindgren@coop.se
ICA Sverige: Anna.blondell@ica.se
Lidl Sverige: Thomas.iakovidis@lidl.se