Om branschen

Dagligvarubranschen är en viktig del av det svenska näringslivet, med anställda medarbetare i omkring 3 200 butiker från norr till söder, i storstad såväl som på glesbygd.

Branschfakta 2017

Varje månad publicerar Svensk Dagligvaruhandel Dagligvaruindex som presenterar försäljningsutveckling i fysisk butik och online. Till Dagligvaruindex.

 

Svensk Dagligvaruhandel och DLF har gemensamt ställt sig bakom ett antal principer för god affärssed som de båda organisationerna rekommenderar sina medlemmar att följa. Mer information om principerna samt vad som anses vara otillbörliga affärsmetoder finns att ta del av i följande dokument;

Parternas medlemsföretag åtar sig att årligen informera om överenskommelsens innehåll till relevanta personer internt samt att utse en kontaktperson som mottagare för eventuella ifrågasättanden av principernas efterlevnad. Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag har utsett följande kontaktpersoner

Axfood; Nicholas.pettersson@axfood.se
Bergendahls: Robert.olsson@bergendahls.se
Coop Sverige: Bodil.jonsson-lindgren@coop.se
ICA Sverige: Anna.blondell@ica.se
Lidl Sverige: Thomas.iakovidis@lidl.se