//Om branschen
Om branschen2018-02-13T08:29:45+00:00

Om branschen

Dagligvarubranschen är en viktig del av det svenska näringslivet, med anställda medarbetare i omkring 4 000 butiker från norr till söder, i storstad såväl som på glesbygd.

Branschfakta 2017

Varje kvartal publicerar Svensk Dagligvaruhandel en rapport där branschen presenteras utifrån ett antal fördefinierade nyckeltal. Rapporten sammanställs av HUI.

Nuläge

  • Dagligvaruhandelns försäljningsutveckling
  • Dagligvaruhandelns försäljning på nätet
  • Sysselsättning

Nordisk utblick

  • Dagligvaruhandelns försäljningsutveckling i relation till övriga länder i norden
    Prisutveckling på livsmedel i Norden

Framtid

  • Försäljningsprognos för dagligvaruhandeln
  • Dagligvaruhandlarnas framtidstro

Svensk Dagligvaruhandel kvartalsrapport Q3 2017 – tema vegetarisk trend
Svensk Dagligvaruhandels kvartalsrapport Q2 2017 Tema alkoholfria trenden
SvDH.kvartalsrapportQ12017.tema.sjalvscanning

Kvartalsrapport Q4 -2016 (med helårssiffror)
Kvartalsrapport Q3-2016
Kvartalsrapport Q2 -2016
Kvartalsrapport Q1 – 2016

Kvartalsrapport Q4 – 2015
Kvartalsrapport Q3- 2015