Remissarkiv 2021-2015

Hem/Remisser/Remissarkiv 2021-2015

Myndigheter och organisationer skickar årligen ett 40-tal remisser till Svensk Dagligvaruhandel som rör frågor om till exempel livsmedelssäkerhet, hälsa, miljö- och kemikalier.

Svensk Dagligvaruhandels specialiserade branschråd utarbetar och koordinerar gemensamma svar och förslag från handeln.

Remissarkiv 2022

2021

Titel Avsändare Inkom Status Underlag Svar
Konsekvensutredning avseende föreskrifter om gränsvärden för PAH i traditionellt rökt kött och fisk Livsmedelsverket 2021-12-02 Avslutad
En förbättrad förpackningsinsamling Miljödepartementet 2021-11-02 Avslutad
Föreskrifter och allmänna råd om kontrollfrekvens för riskbaserad offentligkontroll slutversion Livsmedelsverket 2021-10-15 Avslutad
Ny riskklassificeringsmodell Livsmedelsverket 2021-10-15 Avslutad