//Remissarkiv 2015
Remissarkiv 20152019-01-02T13:10:38+01:00

Remissarkiv 2015

Myndigheter och organisationer skickar årligen ett 40-tal remisser till Svensk Dagligvaruhandel som rör frågor om till exempel livsmedelssäkerhet, hälsa, miljö- och kemikalier. Svensk Dagligvaruhandels specialiserade branschråd utarbetar och koordinerar gemensamma svar och förslag från handeln.

2019
2018
2017
2016
2015
TitelAvsändareInkomStatusUnderlag Svar
Nya föreskrifter för berikning av livsmedelLivsmedelsverket2015-12-14Avslutad
Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter, KOVFS 2009:7Livsmedelsverket2015-11-29Avslutad
Förslag till tillfälliga handelsbeteckningar för fiskeri- och vattenbruksprodukter, Dnr 2015/08518Livsmedelsverket2015-11-12Avslutad
Förslag till ändring i Livsemdelsverkets föreskrift om offentlig kontroll, prövning och registrering.Livsmedelsverket2015-11-02Avslutad
Statskontorets förslag kring avgifter för LivsmedelskontrollerNäringsdepartementet2015-09-20Avslutad
Förändring i föreskrifter om snus och tobakLivsmedelsverket2015-03-11Avslutad
Översyn av fluorerade växthusgaserNaturvårdsverket2015-03-04Avslutad
Ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:10) om honungLivsmedelsverket2015-03-02Avslutad
KonkurrenskraftsutredningenNäringsdepartementet2015-03-01Avslutad
Försäljning av paracetamolLäkemedelsverket2015-03-01Avslutad
Uppdaterade svenska kostrådLivsmedelsverket2015-01-01Avslutad
Ansökan om skyddad ursprungsmärkning för SouvasLivsmedelsverket2015-01-01Avslutad
Riskthermometer – a tool for comparing risksLivsmedelsverket2015-01-01Avslutad
Vägledning till föreskrift om NyckelhåletLivsmedelsverket2015-01-01Avslutad
Kontrollhandbok – genomföra offentlig kontrollLivsmedelsverket2015-01-01Avslutad
Förslag till tillfälliga handelsbeteckningar för fiskeri- och vattenbruksprodukter (2015/00367)Livsmedelsverket2015-01-01Avslutad
Förslag till utfasning av ftalaterMiljödepartementet2015-01-01Avslutad
Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner – Förslag till myndighetsövergripande handlingsplanSocialstyrelsen2015-01-01Avslutad
Förslag till vägledning till förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformationLivsmedelsverket2015-01-01Avslutad
Folkhälsomyndighetens föreskrift om allmänna råd om kontrollköp av folköl och tobaksvarorLivsmedelsverket2015-01-01Avslutad