Remissarkiv 2015

Myndigheter och organisationer skickar årligen ett 40-tal remisser till Svensk Dagligvaruhandel som rör frågor om till exempel livsmedelssäkerhet, hälsa, miljö- och kemikalier. Svensk Dagligvaruhandels specialiserade branschråd utarbetar och koordinerar gemensamma svar och förslag från handeln.

2020
2019
2018
2017
2016
2015
Titel Avsändare Inkom Status Underlag Svar
Nya föreskrifter för berikning av livsmedel Livsmedelsverket 2015-12-14 Avslutad
Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter, KOVFS 2009:7 Livsmedelsverket 2015-11-29 Avslutad
Förslag till tillfälliga handelsbeteckningar för fiskeri- och vattenbruksprodukter, Dnr 2015/08518 Livsmedelsverket 2015-11-12 Avslutad
Förslag till ändring i Livsemdelsverkets föreskrift om offentlig kontroll, prövning och registrering. Livsmedelsverket 2015-11-02 Avslutad
Statskontorets förslag kring avgifter för Livsmedelskontroller Näringsdepartementet 2015-09-20 Avslutad
Förändring i föreskrifter om snus och tobak Livsmedelsverket 2015-03-11 Avslutad
Översyn av fluorerade växthusgaser Naturvårdsverket 2015-03-04 Avslutad
Ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:10) om honung Livsmedelsverket 2015-03-02 Avslutad
Konkurrenskraftsutredningen Näringsdepartementet 2015-03-01 Avslutad
Försäljning av paracetamol Läkemedelsverket 2015-03-01 Avslutad
Uppdaterade svenska kostråd Livsmedelsverket 2015-01-01 Avslutad
Ansökan om skyddad ursprungsmärkning för Souvas Livsmedelsverket 2015-01-01 Avslutad
Riskthermometer – a tool for comparing risks Livsmedelsverket 2015-01-01 Avslutad
Vägledning till föreskrift om Nyckelhålet Livsmedelsverket 2015-01-01 Avslutad
Kontrollhandbok – genomföra offentlig kontroll Livsmedelsverket 2015-01-01 Avslutad
Förslag till tillfälliga handelsbeteckningar för fiskeri- och vattenbruksprodukter (2015/00367) Livsmedelsverket 2015-01-01 Avslutad
Förslag till utfasning av ftalater Miljödepartementet 2015-01-01 Avslutad
Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner – Förslag till myndighetsövergripande handlingsplan Socialstyrelsen 2015-01-01 Avslutad
Förslag till vägledning till förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation Livsmedelsverket 2015-01-01 Avslutad
Folkhälsomyndighetens föreskrift om allmänna råd om kontrollköp av folköl och tobaksvaror Livsmedelsverket 2015-01-01 Avslutad