//Remissarkiv 2016
Remissarkiv 20162019-01-02T13:06:56+01:00

Remissarkiv 2016

Myndigheter och organisationer skickar årligen ett 40-tal remisser till Svensk Dagligvaruhandel som rör frågor om till exempel livsmedelssäkerhet, hälsa, miljö- och kemikalier. Svensk Dagligvaruhandels specialiserade branschråd utarbetar och koordinerar gemensamma svar och förslag från handeln.

2019
2018
2017
2016
2015
TitelAvsändareInkomStatusUnderlag Svar
Förslag till Livsmedelsverkets nya föreskrifter om berikning av vissa livsmedelLivsmedelsverket2016-12-19Avslutad
Livsmedelsverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter om honungLivsmedelsverket2016-12-13Avslutad
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning COM (2016) 750 slutlig. Om spritdrycker, Dnr 2016/00076Livsmedelsverket2016-12-05Avslutad
Förslag till TLV:s föreskrifter om licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar och tillfälliga subventionerTLV2016-12-01Avslutad
Sista utposten- En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälleNäringsdepartementet2016-12-01Avslutad
Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för minskad nedskräpning, Dnr NV-00101-16Naturvårdsverket2016-10-24Avslutad
Livsmedelsverkets föreskrifter om kaseiner och kaseinater avsedda som livsmedelLivsmedelsverket2016-08-24Avslutad
Tillfälliga handelsbeteckningar för fiskeri- och vattenbruksprodukter Dnr 2016/02378Livsmedelsverket2016-07-07Avslutad
Föreskrifter om spårbarhet för vissa fiskeri- och vattenbruksprodukterHavs och vattenmyndigheten2016-07-01Avslutad
Förpackningsdirektivets krav på minskad förbrukning av plastbärkassarMiljö- och energidepartementet2016-06-27Avslutad
Föreskrifter om fädigförpackade varorSvedac2016-06-24Avslutad
Livsmedelsverkets föreskrifter om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionenLivsmedelsverket2016-05-19Avslutad
Genomförande av system med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterierMiljö-och energidepartementet2016-05-02Avslutad
Revidering av Konsumentverkets allmänna råd om marknadsföring av alkoholdryck till konsumenterKonsumentverket2016-04-21Avslutad
Revidering av Konsumentverkets allmänna råd om marknadsföring av tobaksvaror till konsumenterKonsumentverket2016-04-13Avslutad
En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk samt promemoria S2016/01612/FS Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretterSocialdepartementet2016-04-05Avslutad
Översyn av retursystemetJordbruksverket2016-04-01Avslutad
Kontrollföreskrifter om färdigförpackade varorSwedac2016-03-18Avslutad
Föreskrifter om upphävande av SLVFS 1993:15 om erukasyra i oljor och fetter.Livsmedelsverket2016-03-15Avslutad
Förslag om anpassning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 (FSG-förordningen)Livsmedelsverket2016-03-14Avslutad
Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskriver (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedelLivsmedelsverket2016-03-01Avslutad
Revidering av Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter KOVFS 2015:1Konsumentverket2016-02-02Avslutad
Livsmedelsverkets förslag till förordning (EU nr 1169/2011) om tillhandahållande av livsmedelsinformationLivsmedelsverket2016-01-14Avslutad
Kontrollhandbok butikLivsmedelsverket2016-01-14Avslutad
Kontroll av ekologisk produktion 2014/28047Livsmedelsverket2016-01-05Avslutad
Europeiska kommissionens förslag COM(2015) 614/2 till meddelande om cirkulär ekonomiMiljö och energidepartementet2016-01-04Avslutad