//Remissarkiv 2017
Remissarkiv 20172019-01-02T13:06:23+01:00

Remissarkiv 2017

Myndigheter och organisationer skickar årligen ett 40-tal remisser till Svensk Dagligvaruhandel som rör frågor om till exempel livsmedelssäkerhet, hälsa, miljö- och kemikalier. Svensk Dagligvaruhandels specialiserade branschråd utarbetar och koordinerar gemensamma svar och förslag från handeln.

2019
2018
2017
2016
2015
TitelAvsändareInkomStatusUnderlag Svar
Ansökan om skyddad ursprungsbeteckning för ”Kalvdans från Västgötaslätten” enligt rådets förordning (EU) nr 1151/2012. Dnr 2017/02950Livsmedelsverket2017-12-07Avslutad
Ansökan om skyddad ursprungsbeteckning för Wrångebäcksost enligt rådets förordning (EU) nr 1151/2012. Dnr 2017/01461Livsmedelsverket2017-12-05Avslutad
Ansökan om skyddad geografisk beteckning för ”Vit saltgurka från Östergötland” enligt rådets förordning (EU) nr 1151/2012Livsmedelsverket2017-12-04Avslutad
Ansökan om skyddad ursprungsbeteckning för ”Värmländskt skrädmjöl” enligt rådets förordning (EU) nr 1151/2012. Dnr 2017/03159Livsmedelsverket2017-12-04Avslutad
Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkterFinansdepartementet2017-11-01Avslutad
Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2016:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registreringLivsmedelsverket2017-10-30Avslutad
Statskontorets rapport- Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan (2017:3)Näringsdepartementet2017-09-27Avslutad
Reglering av alkoglass m.fl. produkterSocialdepartementet2017-07-04Avslutad
Mikroplaster – Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om källor till mikroplaster och förslag på åtgärder för minskade utsläpp i SverigeMIljö och energidepartementet2017-06-26Avslutad
Ändring och omtryck av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:15) om tillämpning av läkemedelslagen (2015:315) på vissa varorLäkemedelsverket2017-06-22Avslutad
En omreglerad spelmarknadSOU2017-06-01Avslutad
Lotteriinspektionens förslag till ändrade föreskrifter LIFS 2017:2 om registrering av ombudLotteriinspektionen2017-06-01Avslutad
Remiss av utredningen om Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi, dir. 2016:3.Miljö och energidepartementet2017-05-01Avslutad
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVFS 2014:4) om livsmedelsinformationLivsmedelsverket2017-04-27Avslutad
Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten, Dnr 2016/02826Livsmedelsverket2017-04-04Avslutad
Tillfälliga handelsbeteckningar för fiskeri och vattenprodukterLivsmedelsverket2017-04-03Avslutad
Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvattenLivsmedelsverket2017-04-01Avslutad
Effektivare sanktioner i livsmedelskedjanNäringsdepartementet2017-04-01Avslutad
Livsmedelsverkets föreskrifter om inrättande av ett nationellt varningssystem vid upptäckt av icke säkra livsmedel, Dnr 2017/00485Livsmedelsverket2017-02-01Avslutad
Den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande SOU 2017:1Landsbygdskommittén2017-01-24Avslutad