Remissarkiv 2017

Myndigheter och organisationer skickar årligen ett 40-tal remisser till Svensk Dagligvaruhandel som rör frågor om till exempel livsmedelssäkerhet, hälsa, miljö- och kemikalier. Svensk Dagligvaruhandels specialiserade branschråd utarbetar och koordinerar gemensamma svar och förslag från handeln.

2020
2019
2018
2017
2016
2015
Titel Avsändare Inkom Status Underlag Svar
Ansökan om skyddad ursprungsbeteckning för ”Kalvdans från Västgötaslätten” enligt rådets förordning (EU) nr 1151/2012. Dnr 2017/02950 Livsmedelsverket 2017-12-07 Avslutad
Ansökan om skyddad ursprungsbeteckning för Wrångebäcksost enligt rådets förordning (EU) nr 1151/2012. Dnr 2017/01461 Livsmedelsverket 2017-12-05 Avslutad
Ansökan om skyddad geografisk beteckning för ”Vit saltgurka från Östergötland” enligt rådets förordning (EU) nr 1151/2012 Livsmedelsverket 2017-12-04 Avslutad
Ansökan om skyddad ursprungsbeteckning för ”Värmländskt skrädmjöl” enligt rådets förordning (EU) nr 1151/2012. Dnr 2017/03159 Livsmedelsverket 2017-12-04 Avslutad
Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter Finansdepartementet 2017-11-01 Avslutad
Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2016:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering Livsmedelsverket 2017-10-30 Avslutad
Statskontorets rapport- Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan (2017:3) Näringsdepartementet 2017-09-27 Avslutad
Reglering av alkoglass m.fl. produkter Socialdepartementet 2017-07-04 Avslutad
Mikroplaster – Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om källor till mikroplaster och förslag på åtgärder för minskade utsläpp i Sverige MIljö och energidepartementet 2017-06-26 Avslutad
Ändring och omtryck av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:15) om tillämpning av läkemedelslagen (2015:315) på vissa varor Läkemedelsverket 2017-06-22 Avslutad
En omreglerad spelmarknad SOU 2017-06-01 Avslutad
Lotteriinspektionens förslag till ändrade föreskrifter LIFS 2017:2 om registrering av ombud Lotteriinspektionen 2017-06-01 Avslutad
Remiss av utredningen om Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi, dir. 2016:3. Miljö och energidepartementet 2017-05-01 Avslutad
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVFS 2014:4) om livsmedelsinformation Livsmedelsverket 2017-04-27 Avslutad
Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten, Dnr 2016/02826 Livsmedelsverket 2017-04-04 Avslutad
Tillfälliga handelsbeteckningar för fiskeri och vattenprodukter Livsmedelsverket 2017-04-03 Avslutad
Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten Livsmedelsverket 2017-04-01 Avslutad
Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan Näringsdepartementet 2017-04-01 Avslutad
Livsmedelsverkets föreskrifter om inrättande av ett nationellt varningssystem vid upptäckt av icke säkra livsmedel, Dnr 2017/00485 Livsmedelsverket 2017-02-01 Avslutad
Den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande SOU 2017:1 Landsbygdskommittén 2017-01-24 Avslutad