Remissarkiv 2018

Myndigheter och organisationer skickar årligen ett 40-tal remisser till Svensk Dagligvaruhandel som rör frågor om till exempel livsmedelssäkerhet, hälsa, miljö- och kemikalier. Svensk Dagligvaruhandels specialiserade branschråd utarbetar och koordinerar gemensamma svar och förslag från handeln.

2020
2019
2018
2017
2016
2015
Titel Avsändare Inkom Status Underlag Svar
Geografisk beteckning av Vrigsta hemost Livsmedelsverket 2018-12-12 Avslutad
Anpassning av bestämmelserna om kontroll i Livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning Näringsdepartementet 2018-12-12 Avslutad
Remiss, ändring i föreskrift (STAFS 2015:8) om ackreditering Swedac 2018-11-15 Avslutad
Skyddad geografisk beteckning Rökt Västersik Livsmedelsverket 2018-11-15 Avslutad
Förslag till tillfälliga handelsbeteckningar för fiskeri- och vattenbruksprodukter – Dnr 2018/03082 Livsmedelsverket 2018-10-12 Avslutad
Förslag till kompletterad teknisk specifikation för Vänerlöjrom Livsmedelsverket 2018-10-08 Avslutad
Remiss, Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2011:12) om extraktionsmedel, Dnr 2018/02739 Livsmedelsverket 2018-09-01 Avslutad
Anpassning av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 Ds 2018:27 Socialdepartementet 2018-08-01 Avslutad
Kompletterande bestämmelser lagen om tobak och liknande produkter socialdepartementet 2018-07-01 Avslutad
N2018.03668RPs SLV och SJV redovisning av regeringsuppdrag att föreslå vilka bestämmelser på områdena livsmedel, foder och animaliska biprodukter som bör omfattas av ett nytt sanktionssystemden SLV och SJV 2018-06-25 Avslutad
Skyddad geografisk beteckning för ”småländsk hemost” Livsmedelsverket 2018-06-20 Avslutad
Förslag till förordning om ändring av rådets förordningar vad gäller fiskekontroll, KOM (2018) Näringsdepartementet 2018-06-14 Avslutad
EU-kommissionens förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön. Miljö och energidepartementet 2018-06-07 Avslutad
Förslag till ändring Livsmedelsverket (LIVSFS 2018:5) om berikning av vissa livsmedel, Dnr 2763/2013 Livsmedelsverket 2018-06-01 Avslutad
Föreskrifter om apoteksombud Föreskrifter om apoteksombud 2018-06-01 Avslutad
Förslag om uppgiftskrav för mycket tunna plastbärkassar Miljö och energidepartementet 2018-05-22 Avslutad
Skyddad geografisk beteckning Polkagrisar från Gränna Livsmedelsverket 2018-05-15 Avslutad
Livsmedelsverkets föreskrift om planering av kontroll av slakt Dnr 2018/01621 Livsmedelsverket 2018-05-01 Avslutad
Ändring av regler för vågar Swedac 2018-05-01 Avslutad
Ny riskklassificeringsmodell Livsmedelsverket 2018-04-25 Avslutad
Kommissionens förslag till ändringar i förordning (EG) nr 178/2002 (sk. EU:s livsmedelslag) Livsmedelsverket 2018-04-24 Avslutad
Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av producentansvaret Miljö och energidepartementet 2018-04-17 Avslutad
En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik Finansdepartementet 2018-04-04 Avslutad
Alkoholreklam i sociala medier Socialdepartementet 2018-02-07 Avslutad