Remissarkiv 2020

Myndigheter och organisationer skickar årligen ett 40-tal remisser till Svensk Dagligvaruhandel som rör frågor om till exempel livsmedelssäkerhet, hälsa, miljö- och kemikalier. Svensk Dagligvaruhandels specialiserade branschråd utarbetar och koordinerar gemensamma svar och förslag från handeln.

2020
2019
2018
2017
2016
2015
Titel Avsändare Inkom Status Underlag Svar
Tillfälliga handelsbeteckningar för fiskeri och vattenbruksprodukter Livsmedelsverket 2020-10-12 Avslutad
Skatt på engångsartiklar Finansdepartementet 2020-10-01 Avslutad
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation, Dnr 2020/01503 Livsmedelsverket 2020-09-01 Avslutad
Skyddad geografisk beteckning SRB Livsmedelsverket 2020-07-08 Avslutad
Promemoria om Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper Miljödepartementet 2020-07-01 Avslutad
Konsumentverket, förslag till reviderade allmänna råd om marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter Konsumentverket 2020-06-15 Avslutad
Skyddad ursprungsbeteckning Lappländsk Röding Livsmedelsverket 2020-06-01 Avslutad
Skyddad beteckning Sörmlands ädel Livsmedelsverket 2020-05-01 Avslutad
Skyddad beteckning Vindelnrökt skinka Livsmedelsverket 2020-05-01 Avslutad
Tillfälliga handelsbeteckningar för fiskeri och vattenbruks produkter Livsmedelsverket 2020-05-01 Avslutad
Skyddad ursprungsbeteckning Skedvi bröd Livsmedelsverket 2020-05-01 Avslutad
Skyddad ursprungsbeteckning Gotlandslins Livsmedelsverket 2020-05-01 Avslutad
Skyddad ursprungsbeteckning Bohus Blåmusslor Livsmedelsverket 2020-05-01 Avslutad
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2019:4) om planering av besiktning före och efter slakt Livsmedelsverket 2020-05-01 Avslutad
Skyddad ursprungsbeteckning jämtländsk vit källalagrad getost Livsmedelsverket 2020-04-28 Avslutad
Ang. förslag till ändringar av Livsmedelsverkets föreskrifter med anledning av en ny EU-förordning om modersmjölksersättning och tillskottsnäring Livsmedelsverket 2020-04-27 Avslutad
Material och produkter att komma i kontakt med livsmedel Livsmedelsverket 2020-04-01 Avslutad
Förslag till föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter om fruktjuice och fruktnektar Livsmedelsverket 2020-03-02 Avslutad
Förslag till ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:9) om användning av viss symbol Livsmedelsverket 2020-02-04 Avslutad
UTP-lagstiftning Näringsdepartementet 2020-01-01 Avslutad
Ansökan om skyddad beteckning polkagrisar Livsmedelsverket 2020-01-01 Avslutad