Avsiktsförklaring Belgisk Blå Vit

Nedanstående aktörer uppmanar uppfödare av nötkreatur att se till att rasen Belgisk Blå Vit inte används i avelsarbetet i Sverige.

Rasen är bärare av defektgenen för dubbelmuskulatur (muskelhypertrofi) som innebär såväl kalvningsproblem, svagare skelett som tillbakabildade väsentliga inre organ. Att rutinmässigt förlösa djur med kejsarsnitt är oetiskt, kräver antibiotikabehandling och innebär lidande för djuren. Att använda Belgisk Blå Vit i korsningsavel är oacceptabelt eftersom defektgenen då införs i svensk djurhållning.

Ladda ner hela överenskommelsen:
Avsiktsförklaring Belgisk Blå Vit