Riktlinjer för ansvarsfulla bäruppköp

Bärplockning och bäruppköp av vilda bär har varit omtalat under de senare åren. Det har å ena sidan rapporterats om missförhållanden bland bärplockare och å andra sidan rapporterats om oklara regelverk för de företag som köper upp bären från plockarna. Bäruppköparna har varit kritiska till att det varit oklart om de har arbetsgivaransvar för plockarna eller inte.

 

Svensk Dagligvaruhandel och Livsmedelsföretagen har tagit fram en gemensam riktlinje som ett komplement till det regelverk som finns kring den fria plockningen av vilda bär. Med dessa Riktlinjer för ansvarsfulla bäruppköp vill vi bidra till ökad rättssäkerhet och bättre villkor för bärplockarna, minska risken att bäruppköpare betraktas som arbetsgivare och förhindra skattebrott och annan brottslighet.

Ladda ner hela överenskommelsen:
Riktlinje bäruppköp