Hantering av nötter i lösvikt

Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag har tagit fram en gemensam rekommendation för hur butiker bör hantera nötter i lösvikt. Allergier mot nötter blir allt vanligare och i takt med att nya nötsorter kommer in på den svenska marknaden upptäcks nya allergier.

Samtidigt ökar efterfrågan på nötter och frön och enligt Nordiska näringsrekommendationerna bör vi äta mer nötter och frön. Med hjälp av rekommendationen vill dagligvaruhandeln bidra till att det blir enklare och säkrare för nötallergiker att besöka butikerna.

Försäljning av nötter i lösvikt

Nötter säljs allt mer i lösvikt. För nötallergiker kan det innebära ett problem när de besöker livsmedelsbutiker. Butiken ska därför se till att hanteringen av lösviktsförsäljningen fungerar så bra som möjligt utifrån ett nötallergiskt perspektiv. Exempel på insatser som butiken kan göra är att se till att det finns lättstängda lock, rengöra skopor varje dag och att se till att det är rent och snyggt runt om nötterna för att undvika spridning till andra områden och livsmedel i butik.

Om nötallergi

Jordnötter, som egentligen inte är en nöt utan en baljväxt, tillhör de vanligaste allergierna. De vanligaste nötterna som orsakar allergi är; cashewnöt, hasselnöt, mandel, valnöt, paranöt och pecannöt. Symptom vid allergiska reaktioner kan vara klåda i mun och svalg, eksem, nässelfeber, rinnande ögon och näsa, ont i magen och kräkningar. Allergi och allergiska reaktioner kan i värsta fall orsaka det som kallas anafylaktisk chock vilket kan leda till ett livshotande tillstånd.

Rutiner nötter, lösviktsgodis, kolonialvaror i lösvikt (till exempel gryner och müsli)

  • Utbilda butiksmedarbetare. De ska ha kunskap om allergener och riskerna.
  • Placera lösviktsförsäljningen av nötter utanför det direkta kundvarvet för att minska risken för kontamination med andra livsmedel. Undvik placering intill annan lösviktsförsäljning såsom godis eller frukt och grönt. Placera däremot gärna på en plats som personal ofta passerar så att de kan hålla uppsikt över att det är rent och snyggt runt nötterna.
  • Tänk särskilt på placeringen av nötter under julen då försäljningen av nötter är större än vanligt!
  • Håll rent och snyggt runt nötterna och undvik att det hamnar nötter på golvet som kan spridas vidare ut i butiken.
  • Säkerställ att fullständiga och aktuella ingrediensförteckningar finns tillgängliga som anslag eller skylt i anslutning till station eller behållare.
  • Säkerställ att rutin för kontinuerlig uppdatering av ingrediensförteckningarna finns.
  • Rengör dagligen skopor för nötter och lösviktsgodis för att undvika kontamination.
  • Behållare för lösviktsförsäljning ska ha lock, om möjligt självstängande lock.