Information i färdigpackad matkasse

Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag har tagit ett gemensamt beslut kring hur information om varor i färdigpackade matkassar ska hanteras.

Kunder som köper färdigpackade matkassar ska vid köptillfället bli tydligt informerade om att den exakta varan inte kan garanteras. Obligatoriska märkningsuppgifter för varorna som finns i matkassen ska däremot lämnas vid leverans. Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag ska erbjuda returrätt på köp gjorda på nätet. Företagen ska även erhålla en konsument/kundtjänst som kan svara på eventuella frågor och hantera synpunkter.

Bakgrunden till det gemensamma beslutet är att Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag har identifierat svårigheter att leva upp till kravet att ge information om varan innan köpet avslutas (EU 1169/2011)1 då det gäller köp av matkasse. Svårigheterna grundas i det faktum att köp kan ske lång tid före leverans, dessutom sker ofta packning i en lokal butik nära inpå leveransen. Vid köptillfället går det därför inte att med säkerhet veta exakt vilka varor som kommer att ingå i matkassen. Eftersom varorna packas lokalt innan leverans kan det också finnas variationer där samma vara kan ha olika ingredienser eller olika ursprung beroende på vad butiken har för varor på hyllan vid packningstillfället.

Ladda ner hela överenskommelsen:
Information i färdigpackad matkasse