Ingredienser i oförpackat

Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag har tagit ett gemensamt beslut om hur branschen ska hantera information om ingredienser i livsmedel som inte är färdigförpackade, förpackade på kundens begäran eller packade i butik för direktförsäljning.

Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag anser att det i anslutning till livsmedel som inte är färdigförpackade ska finnas information om ingredienser. Informationen kan finnas på en skylt eller liknande. Livsmedel förpackade på kundens begäran eller packat i butiken för direktförsäljning ska märkas med fullständiga uppgifter på en etikett placerad på varan.

Exempel på livsmedel som inte är färdigförpackade:

  • Lösviktsgodis
  • Baguetter
  • Livsmedel i butikernas salladsbarer

Exempel på livsmedel förpackade på kundens begäran:

  • Skinka och potatissallad från butikens delikatessdisk

Exempel på livsmedel packade i butiken för direktförsäljning:

  • Inlagd sill

Bakgrunden till att Svensk Dagligvaruhandel tagit ett gemensamt beslut är att den nya informationsförordningen (EU) nr 1169/2011 från december 2014 innehåller vagare krav än vad dagligvaruhandeln anser att konsumenter har rätt till samt överensstämmer inte med hur dagligvaruhandeln redan arbetar. En gemensam branschöverenskommelser säkerställer att dagligvaruhandeln även fortsättningsvis gör mer än vad lagen kräver vad gäller information om ingredienser i livsmedel som inte är färdigförpackade, förpackade på kundens begäran eller packade i butik för direktförsäljning.

Ladda ner hela överenskommelsen:
Ingredienser i oförpackat