Kastrering av grisar

Från den 1 januari 2016 är det inte längre tillåtet i Sverige med obedövad kastrering av grisar.

Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag ställer sig bakom de för närvarande framtagna metoderna; vaccinering, bedövning med efterföljande smärtlindring eller intakta hangrisar.

Ladda ner hela överenskommelsen:
Kastrering av grisar