Sänkning av salthalt i vissa varor

Svenska konsumenter äter i genomsnitt mer salt än vad som rekommenderas i de nordiska näringsrekommendationerna. Livsmedelsverket arbetar för att informera konsumenterna om att minska saltintaget. Dagligvaruhandelns bidrag är att se över salthalten i de egna märkesvarorna och att driva på förändringar vad gäller märkning av produkter.

Vi vill till exempel kunna skriva ut om salthalten är sänkt i en vara även om det inte är mer än 25 procent (enligt dagens lagstiftning får sänkning av salthalt enbart skrivas ut på varor som sänkts med minst 25 procent)

Dagligvaruhandeln är förespråkare för att ha nyckelhålsmärkta produkter i vårt sortiment och samtliga kedjor har på olika sätt minskat salthalten i sina produkter.

Vid Svensk Dagligvaruhandels styrelsemöte 10 september 2014 togs ett beslut om att samtliga medlemsföretag i Svensk Dagligvaruhandel ska sänka salthalten i falukorv och köttbullar inom de egna varumärkena. Från och med 1 januari 2016 ska all falukorv och köttbullar inom de egna märkesvarorna hålla sig inom nyckelhålsmärkningens saltkriterier.

Ladda ner hela överenskommelsen:
Sänkning av salthalt i vissa varor