Varor från ockuperad mark

Dagligvaruhandeln handlar med leverantörer och inte med länder. Det är viktigt att ha förtroende för de leverantörer man samarbetar med.

Dagligvaruhandeln i Sverige har valt att inte köpa produkter som producerats på ockuperad mark.

Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag tar inte politisk ställning i sakfrågan. När det gäller bojkott av ett visst lands varor är det FNs, EU:s och Sveriges Riksdag och Regerings beslut om handelssanktioner eller rekommendationer för affärsrelationer med andra länder som dagligvaruhandeln följer.

När det gäller våra egna varumärken försöker vi generellt att vara än tydligare med att så långt som möjligt märka varan eller på annat sätt tydligt tala om i vilket land varan odlats eller tillverkats. Alternativ i sortimentet och tydlig konsument – information möjliggör medvetna val för kunden.

Ladda ner hela överenskommelsen:
Varor från ockuperad mark