Allergier och annan överkänslighet

Liten flicka i kundvagn

Dagligvaruhandeln är mån om att erbjuda sina kunder ett så brett produktutbud som möjligt oavsett allergi eller annan matöverkänslighet. Det är också viktigt att märkningen är tydlig för att göra valet lätt även för personer med speciella behov.

Svensk Dagligvaruhandel och Livsmedelsföretagen har i samråd med Livsmedelsverket och Svenska Celiakiförbundet tagit fram speciella branschriktlinjer kring hantering och märkning av livsmedel innehållande specifika råvaror som kan orsaka allergi eller överkänslighet. Syftet är att stödja arbetet med livsmedelssäkerhet, underlätta efterlevnaden av gällande lagstiftning och förtydliga hur märkningen ”kan innehålla spår av” kan göras enhetlig och tillämpas restriktivt.

Riktlinjerna ger konkreta råd

Dokumentet ger konkreta råd till alla i livsmedelskedjan och omfattar alla steg från inkommande råvaror till konsumtion av färdig produkt, inklusive utbildning av personal. Riktlinjerna förutsätter att arbetet med ämnen som kan orsaka allergi och annan matöverkänslighet ingår i det ordinarie kvalitetsarbetet.

Frågor kring allergier och annan matöverkänslighet hanteras i Rådet för Mat- och Hälsa. För mer specifika konsumentfrågor hänvisas till Livsmedelsverkets webbplats.

Checklista 1 – produktutvecklare
Checklista 1_ENGversion
Checklista 2 – Inköpare
Checklista 2_ENGversion
Checklista 3 – inköpare för butik och detaljhandel
Checklista 3_ENGversion
Checklista 4 – livsmedelsproduktion
Checklista 4_ENGversion
Checklista 5 – konsumentinformation
Checklista 5_ENGversion
Checklista 6 – butik
Checklista 6_ENGversion
Checklista 7 -restaurang o andra storhushåll
Checklista 7_ENGversion
Checklista 8 – kontroll
Checklista 8_ENGversion
Checklista 9 – konsument
Checklista 9_ENGversion

Hjälp farobedömning av allergi och annan överkänslighet

Ladda ner hela riktlinjen:
Allergi och annan överkänslighet

Engelsk version av branschriklinjen