Säker mat i din butik

Branschriktlinjerna Säker mat i din butik är dagligvaruhandelns förtydligande tolkning av hur man bör tillämpa gällande livsmedelslagstiftning.

Riktlinjerna har tagits fram i samråd med Livsmedelsverket som godkänt detta material. Ett branschgemensamt egenkontrollprogram för dagligvaruhandeln ger bättre förutsättningar för en likartad och rättvis bedömning från kontrollmyndigheten i hela landet.