Svensk Dagligvaruhandel har tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund och Livsmedelsföretagen tagit fram ett gemensamt åtgärdsprogram för en handlingsfokuserad livsmedelsstrategi. Med det gemensamma programmet hoppas branschen kunna bidra till att nå livsmedelsstrategins mål som tar sikte på 2030.

Programmet tar upp förslag på åtgärder inom de områden som definieras i livsmedelsstrategin: regler och villkor, konsument och marknad samt utbildning och innovation. De 16 åtgärder som presenteras är inte en komplett lista, utan ett urval av angelägna åtgärder som kan ses som en start för att få handlingskraft i arbetet med livsmedelsstrategin.

Branschens åtgärdsprogram för en handlingsfokuserad livsmedelsstrategi – Li LRF SvDH