Svensk Dagligvaruhandel har uppmärksammat plenaromröstningen i EU- parlamentet nästa vecka (v.43) gällande möjligheten att benämna vegetariska produkter med namn som förknippas med klassiska köttprodukter. Med anledning av det har Svensk Dagligvaruhandel skickat brev till de olika partiernas representation i Bryssel, med en uppmaning om att rösta nej till ändringsförslagen 165 och 171,  som föreslår att begreppen ska förbjudas på vegetariska livsmedel.

Dagligvaruhandeln upplever inte att konsumenten vilseleds av att vegetariska produkter benämns med ord som traditionellt förknippas med köttprodukter. Ett förbud mot att benämna vegetariska produkter med benämningar som är mycket välkända tror vi istället skulle hindra utvecklingen på området och minska möjligheten att sälja vegetariska alternativ.

Proposal for a Regulation amending Regulation_SvDH