Många livsmedelsbutiker har tagit initiativ för att underlätta situationen för Sveriges bönder, genom att skänka överblivna livsmedel som foder. För att säkerställa att hanteringen sker utan att lagstiftningen överträds har Svensk Dagligvaruhandel tillsammans med konsultföretaget Svensk Avfallsrådgivning AB tagit fram riktlinjer för hur hanteringen ska ske. Även Jordbruksverket har information på sin hemsida.

Svensk Dagligvaruhandel är delägare i den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige, som i detta läge informerar och uppmuntrar konsumenterna att välja svenska livsmedel.